Synthetic

Showing all 4 results

Đá tổng hợp (synthetic) là các sản phẩm được kết tinh hoặc tái kết tinh, được con người chế tạo một phần hoặc hoàn toàn bằng các máy móc và thiết bị. Các sản phẩm này có cấu trúc, đặc tính vật lý hóa học, màu sắc… về cơ bản giống như các sản phẩm sinh ra từ tự nhiên.

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo